Pracovní lékařství

V naší ordinaci poskytujeme i komplexní pracovně  - lékařské služby (závodní lékařská péče). V současné době přijímáme nové klienty z řad místních i vzdálenějších podniků.

Součástí našich služeb jsou

  • Vstupní a výstupní prohlídky
  • Periodické prohlídky
  • Mimořádné prohlídky
  • Proškolení personálu v první pomoci
  • Obhlídky pracoviště
  • Spolupráce s bezpečnostním technikem

Mám bohaté zkušenosti s tímto druhem lékařské péče i ze svého předchozího působiště, kde jsem tyto služby poskytoval mimo jiné i velkým břeclavským podnikům a firmám.