Novinky

Oznamujeme, že příjem nových pacientů je dlouhodobě pozastaven. Přijímáme nové pacienty spíše individuálně, k doplnění počtu za pacienty, kteří se zaregistrovali u jiného lékaře, odstěhovali, zemřeli apod. O těchto individuálních registracích rozhoduje většinou lékař.

Na základě žádosti od Krajského úřadu Jihomoravského kraje jsme fyzicky převzali zbylé karty po MUDr. Lukesové z Charvátské Nové Vsi. Pacienti, kteří se dosud u jiného praktika nezaregistrovali, tak mohou učinit u nás, nebo si vyberou jiného praktika a zdravot. kartu pak dáme pacientovi osobně do rukou (proti podpisu) a tuto zanese svému novému...

Po několika měsících zařizování, administrativy a rekonstrukcí jsme pro vás otevřeli novou ordinaci praktického lékaře v Lednici. Najdete nás na zdravotním středisku na ulici Pekařská č.p. 75, v ordinaci, kde dříve ordinovala paní doktorka Kopcová. V současné době přijímáme nové pacienty....