Něco o mně

Vystudoval jsem Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Svoji kariéru jsem začal jako interní lékař Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. Zde jsem získal zkušenosti jak ze standardního oddělení, tak z příjmové a pohotovostní interní ambulance. V roce 2014 jsem nastoupil jako praktický lékař pro dospělé na poliklinice v Břeclavi, kde jsem působil téměř 4 roky. Atestaci z praktického lékařství jsem složil v roce 2017. 

Sloužím i ústavně pohotovostní služby v léčebně dlouhodobě nemocných v Nemocnici Valtice, kde uplatňuji své internistické a geriatrické znalosti. 

K tomuto kraji mám velmi blízko, protože pocházím z Klentnice u Mikulova, krásného prostředí Pálavy, kde i žiji.

Zdravotní sestra

Bc. Andrea Dopitová, DiS.

Zdravotní sestra v naší ordinaci je od 1.1.2019 paní Bc. Andrea Dopitová. Má mnoholeté zkušenosti z  ARO, ortopedického, chirurgického (JIP i standard) a geriatrického oddělení.  Sestřička prozatím přítomna od 7,30 do 12,30 hod. !!