Něco o mně

Vystudoval jsem Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Svoji kariéru jsem začal jako interní lékař Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. Zde jsem získal zkušenosti jak ze standardního oddělení, tak z příjmové a pohotovostní interní ambulance. V roce 2014 jsem nastoupil jako praktický lékař pro dospělé na poliklinice v Břeclavi, kde jsem působil téměř 4 roky.  Interní kmen jsem absolvoval v r. 2014, atestaci z praktického lékařství jsem složil v roce 2017. 

Sloužím i ústavně pohotovostní služby v léčebně dlouhodobě nemocných v Nemocnici Valtice, kde stále získávám i uplatňuji své internistické a geriatrické zkušenosti. Dále každý ČTVRTEK odpoledne ordinuji v DOZP pro mentálně postižené v Klentnici. 

K tomuto kraji mám velmi blízko, protože pocházím z Klentnice u Mikulova.

Pravdivé je lidové moudro: "Není na světě člověk ten, jenž by se zavděčil lidem všem." Ani já se nemohu zavděčit všem či být neomylný, nicméně mé krédo je, že každého pacienta s nebanálními zdravotními potížemi vždy vyšetřím a vyslechnu, aby se dařilo zdravotní problém  pacienta vyřešit či alespoň zmírnit, a tedy nestanovuji diagnózy bez klinického vyšetření "mezi dveřmi", jak to bývá zvykem v jiných ordinacích jedoucích na kvantitu výkonů.  Záleží samozřejmě velkou měrou i na pacientovi, jak podává anamnézu, jak řeší své potíže zavčas a jak zahlcuje lékaře nepodstatnými informacemi, které jej svádí na diagnostické rozcestí....

Zdravotní sestra

paní Kamila Zajícová

Od 1.9.2019 pracuje v naší ordinaci paní Kamila Zajícová. Má mnoholeté zkušenosti z  ordinace praktického lékaře a také jako asistentka zdravotně znevýhodněného dítěte.

Sestřička přítomna od 7,30 do 12,30 hod. - prozatím částečný úvazek !!