Něco o mně

Vystudoval jsem Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Svoji kariéru jsem začal jako interní lékař Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. Zde jsem získal zkušenosti jak ze standardního oddělení, tak z příjmové a pohotovostní interní ambulance. V roce 2014 jsem nastoupil jako praktický lékař pro dospělé na poliklinice v Břeclavi, kde jsem působil téměř 4 roky. Atestaci z praktického lékařství jsem složil v roce 2017. 

Sloužím i ústavně pohotovostní služby v léčebně dlouhodobě nemocných v Nemocnici Valtice, kde uplatňuji své internistické a geriatrické znalosti. 

K tomuto kraji mám velmi blízko, protože pocházím z Klentnice u Mikulova, krásného prostředí Pálavy.

Zdravotní sestra

paní Kamila Zajícová

Od 1.9.2019 pracuje v naší ordinaci paní Kamila Zajícová. Má mnoholeté zkušenosti z  ordinace praktického lékaře a také jako asistentka zdravotně znevýhodněného dítěte.

Sestřička přítomna od 7,30 do 12,30 hod. !!